Hantera köldmedier

Sidan blev senast uppdaterad: 2023-09-15

Köldmedier är olika typer av ämnen som används i aggregat, exempelvis i kylskåp, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar.

Vissa köldmedier, så kallade f-gaser, är skadliga för miljön eftersom de bidrar till växthuseffekten. Därför finns det regler för installation, kontroll och rapportering.

Anmäl nyinstallation till kommunen

Den som ansvarar över aggregaten kallas för operatör. Det är ofta du som restaurangföretagare som är operatör, men det kan även vara fastighetsägaren. Det är operatören som ansvarar för att göra de anmälningar som krävs.

När man mäter utsläpp av växthusgaser använder man begreppet CO2e koldioxidekvivalenter (CO2e). Nya aggregat som innehåller 14 ton CO2e eller mer ska anmälas till kommunen innan installation.

Den som levererat anläggningen, kylentreprenören, kan hjälpa dig med anmälan. De som är certifierade för f-gas vet ofta vad som gäller, men du som operatör ska också känna till reglerna.

Alla former av installation, service och skrotning av kylanläggningar måste göras av personer och företag som är certifierade för f-gas. Att inte anmäla köldmedier eller att göra ingrepp eller arbeten i system med f-gaser utan giltiga certifikat kan resultera i miljösanktionsavgifter, både för operatören och för den person som utför arbetet. Förteckning över certifierade kylföretag hittar du på Incerts webbplats (se länk nedan).

Rapportera ditt köldmedieinnehav till kommunen

Om den sammanlagda mängden köldmedier i restaurangen överstiger 14 ton CO2e ska du varje år skicka in en köldmedierapport till kommunen. Blanketter finns hos företag med certifikat för f-gas, som också kan hjälpa till med rapporten. 

Operatören är ansvarig för att

  • köldmedieaggregaten blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av person och företag med certifikat för f-gas
  • den årliga köldmedierapporten kommer in till kommunen senast den 31 mars efterföljande år.

I webbtjänsten Anläggningskollen (se länk nedan) kan du få hjälp att se vad som gäller för din restaurang.

Ska du skrota ditt gamla aggregat?

När anläggningen tas ur bruk ska den skrotas, vilket innebär att den ska tömmas på köldmedium. Detta ska utföras av person och företag med certifikat för f-gas. Skrotningsintyg för anmälningspliktiga anläggningar ska skickas in till kommunen.

Ansvarig: Tillväxtverket