Hygienisk behandling

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-10-26

En yrkesmässig hygienisk verksamhet ska anmälas till kommunen enligt miljöbalken.

Detta gäller om man använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg.

Information om anmälan

Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta ska anmälas innan verksamheten påbörjas. Med yrkesmässig hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta avses verksamhet där användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg brukas. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är; fotvård, tatuering, öronhåltagning, akupunktur, kroppspiercing och viss skönhetsbehandling.

Om du startar en yrkesmässig hygienisk verksamhet utan att först ha anmält verksamheten till kommunen får du betala en miljösanktionsavgift.

Krav

För att bedriva yrkesmässig hygienisk verksamhet ska du ha kännedom om de lagkrav som gäller för den specifika verksamheten. Du ska fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet, dvs. bedriva s.k. egenkontroll. Detta innebär att det ska finnas skriftliga rutiner för exempelvis städning, hygien och kemikalieförvaring. Dessutom ska lokalen som används vara anpassad för verksamheten.

Anmälan och tillsyn

Kommunen tar ut en anmälningsavgift som varierar beroende på i vilken kommun verksamheten ska äga rum. Kommunens miljöinspektörer utövar operativ tillsyn av bland annat de yrkesmässiga hygieniska verksamheter som finns inom kommunens gränser.

Så anmäler du

Anmälan skickas in till miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande i den kommun där verksamheten ska bedrivas. En anmälan till kommunen ska göras minst sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Vilka handlingar som ska bifogas anmälan kan variera mellan olika kommuner. Ta därför kontakt med kommunens miljöförvaltning eller motsvarande innan du lämnar in din anmälan.

 

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket