Receptfria läkemedel

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-01-20

Bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek.

Information om anmälan

För att få sälja vissa receptfria läkemedel i detaljhandel krävs att du först anmäler handeln till Läkemedelsverket. Likaså ska förändringar i verksamheten anmälas, samt ifall du vill sluta sälja läkemedel. En lista över de läkemedel som är godkända för försäljning i butik finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Krav

Innan du kan påbörja försäljningen av receptfria läkemedel måste du säkerställa att din verksamhet följer den lagstiftning som finns för handeln.  Reglerna måste följas i sin helhet oavsett vilken typ av verksamhet du bedriver eller hur stort sortiment du har.

Några områden som tas upp i reglerna:

 • Egenkontrollprogram
  Innan du kan påbörja försäljningen ska du skapa ett egenkontrollprogram. I egenkontrollprogrammet ska det finnas skriftliga rutiner som tydligt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Det innebär att du måste ha skriftliga rutiner för till exempel inköp, förvaring, reklamationer och indragningar. Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för de anställda i butiken och kunna visas upp vid kontrollbesök.

 • Inköp och märkning
  Läkemedel ska köpas in från en leverantör som har partihandelstillstånd för läkemedel. Det är inte tillåtet att köpa läkemedel på ett apotek eller i en annan butik och sälja dessa vidare. Läkemedlen ska ha svensk märkning och vara godkända för försäljning utanför apotek. Det är viktigt att läkemedlen hanteras korrekt för att garantera kvaliteten till kund. Till exempel måste skadade förpackningar sorteras bort och du måste se till att läkemedlen har tillräckligt kvarvarande hållbarhet när de säljs.

 • 18-årsgräns
  Läkemedel får bara säljas till kunder som har fyllt 18 år. Din butik måste därför ha rutiner för ålderskontroll. Det måste även finnas skyltar om åldersgränsen i din butik.

 • Exponering och förvaring
  Läkemedel måste förvaras antingen inlåsta eller under direkt uppsikt av personal och åtskilda från produkter som inte är läkemedel och det måste tydligt framgå vilka produkter som är läkemedel.   
                
 • Lämna uppgifter
  Varje månad/kvartal måste du rapportera till eHälsomyndigheten hur mycket läkemedel du sålt i din butik.

Mer information om lagar och regler finns att läsa på Läkemedelsverkets webbplats.

Anmälan och tillsyn

Innan du börjar sälja läkemedel ska du anmäla dig till Läkemedelsverket. Kommunen kommer att kontrollera att din verksamhet följer reglerna, och rapporterar eventuella brister som inte rättas till Läkemedelsverket.

Källa: Läkemedelsverket

Så anmäler du

Anmäl dig via e-tjänst hos Läkemedelsverket. När anmälan har registrerats kommer försäljningsstället att synas på listan "Anmälda försäljningsställen" som finns på Läkemedelsverkets hemsida. Det är först då du kan börja din handel med läkemedel.

Årsavgiften till Läkemedelsverket för att bedriva handel med receptfria läkemedel är 1600 kr per försäljningsställe. Årsavgiften är densamma oavsett om du väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment. Din kommun har också rätt att ta ut en avgift för kontrollerna.

Kontaktuppgifter

Organisation
Läkemedelsverket
Telefon
018-174600
Adress
Box 26, 751 03 UPPSALA
E-post
registrator@lakemedelsverket.se
Webb
www.lakemedelsverket.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket