Hälsofarliga varor

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-04-20

Ansökan om tillstånd för hantering av vissa hälsofarliga varor.

Information om tillståndet

Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor gäller varor som medför fara för människors liv eller hälsa och som kan användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Ett generellt förbud mot att införa, överlåta, framställa, förvärva i överlåtelsesyfte, bjuda ut till försäljning eller inneha hälsofarliga varor finns.

Det är regeringen som bestämmer vilka varor som ska klassas som hälsofarliga. Dessa finns angivna i bilagan till Förordning om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

För att vetenskapligt eller industriellt hantera vissa hälsofarliga varor kan du ansöka om tillstånd hos Folkhälsomyndigheten. 

Vissa beredningar som innehåller gammabutyrolakton (GBL) och 1,4-butandiol (1,4-BD) är undantagna från tillståndskravet. Se Folkhälsomyndighetens hemsida för mer information.

Krav

För att få tillstånd för hantering av hälsofarliga varor krävs att varorna endast används i vetenskapligt eller industriellt syfte.

Tillståndsgivare och tillsyn

Folkhälsomyndigheten är tillståndsgivare och utövar tillsyn.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Så ansöker du

Ansökan skickas till Folkhälsomyndigheten. Tillståndet har en giltighetstid på ett kalenderår. 

Kontaktuppgifter

Organisation
Folkhälsomyndigheten
Telefon
010-2052000
Adress
171 82 SOLNA
E-post
info@folkhalsomyndigheten.se
Webb
www.folkhalsomyndigheten.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket