Vinproducent

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-03-31

Godkännande för märkning av vin utan skyddad geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning med årgång och druvsort.

Information om godkännande

Vinproducenter ska vara godkända av den medlemsstat där vinproduktionen sker.

Livsmedelsverket beslutar om godkännande av producenter för märkning av årgång och druvsort för vinproduktion som äger rum i Sverige. Beslut meddelas inom två månader efter det att en fullständig ansökan kommit in. Om det är motiverat av ärendets komplexa karaktär får Livsmedelsverket förlänga denna tidsfrist.

Godkännande och tillsyn

Livsmedelsverket är tillståndsgivare och utövar kontroll.

Källa: Livsmedelsverket

Så ansöker du

Ansökan om godkännande skickas till Livsmedelsverket. Särskild ansökningsblankett finns.

Kontaktuppgifter

Organisation
Livsmedelsverket
Telefon
018-175500
Adress
Box 622, 751 26 UPPSALA
E-post
livsmedelsverket@slv.se
Webb
www.slv.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket