Livsmedelsanläggning

Sidan blev senast uppdaterad: 2023-11-07

Alla företag som producerar, bearbetar, distribuerar, säljer eller serverar mat måste vara antingen registrerade eller godkända som livsmedelsanläggning. De företagare som bedriver flera livsmedelsverksamheter på olika platser ska se till att samtliga verksamheter är registrerade eller godkända som livsmedelsanläggningar.

Registrering och anmälan

Registrering gäller för de allra flesta typer av livsmedelsverksamheter. Det gäller till exempel restauranger, caféer, skolkök, butiker, grossistverksamheter, bagerier och vissa livsmedelstillverkare. I Sverige omfattas även dricksvattenanläggningar och snustillverkning av kravet på registrering. För dessa verksamheter är kontrollmyndigheten oftast kommunen.

Registrering innebär att du ska anmäla din verksamhet hos en kontrollmyndighet. Du ska göra din anmälan minst två veckor innan du startar verksamheten. Myndigheten gör ingen prövning av om verksamheten får starta eller inte. När du fått svar från myndigheten om att verksamheten registrerats kan du starta. Om myndigheten inte svarat efter två veckor kan du starta ändå. Myndigheten kommer sedan ut och kontrollerar efter att verksamheten har startat.

Mobila verksamheter

Mobila verksamheter, alltså livsmedelsverksamheter som förflyttar sig mellan olika platser som exempelvis food truck, behöver bara vara registrerade i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs eller i det EU-land där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

För att registrera din verksamhet och göra anmälan till en kommun, välj kommun i rullistan.

Primärproduktion

Även så kallad primärproduktion av livsmedel omfattas av krav på registrering. Det gäller till exempel odling av växter och uppfödning av djur som ska användas som livsmedel, jordbruk med mjölkproduktion, biodling med honungsproduktion, fisk- eller musselodling, jakt och fiske. För primärproduktionen är kontrollmyndigheten länsstyrelsen.

I länksamlingen finns en länk till e-tjänsten för anmälan till Länsstyrelsen.

Verksamheter som ska anmälas hos Livsmedelverket

Vissa verksamheter ska vara registrerade och anmälda hos Livsmedelsverket. Dessa är: 

  • serveringar på flyg och tåg  
  • tillverkning av spritdrycker, vin, aromatiserade viner, aromatiserade drycker och drinkar baserade på vin.

Se länken till Livsmedelsverket för mer information om hur du anmäler verksamheter till Livsmedelsverket.

Avgifter 

Myndigheterna tar ut en avgift för att handlägga anmälan om registrering. Avgiftens storlek varierar mellan olika myndigheter. Mer information om avgifter finns hos respektive myndighet.

Godkännande och prövning  

Godkännande krävs för två typer av livsmedelsverksamheter. Du ska skicka in en ansökan till en myndighet som sedan gör en prövning av om anläggningen uppfyller lagens krav. När du fått godkännande kan du starta verksamheten.

Det är två typer av livsmedelsverksamheter som kräver godkännande: 

  • Produktion av animaliska livsmedel
    Tillverkande anläggningar som använder animalisk råvara ska godkännas av Livsmedelsverket innan verksamheten får starta. Observera att detta bara gäller tillverkningsanläggningar som säljer livsmedel vidare till andra livsmedelsföretag, alltså inte restauranger och butiker som huvudsakligen säljer till slutkonsument.
  • Odling av groddar
    Verksamheter som har odling av groddar ska godkännas av Länsstyrelsen innan verksamheten får starta.

I länksamlingen finns länk till Livsmedelsverkets webbplats för blanketter och e-tjänster som ska användas vid anmälan till Livsmedelsverket.

Krav som ställs på livsmedelsanläggningar

Du som företagare ansvarar för att gällande livsmedelslagstiftning följs och du ska bland annat uppfylla de krav som ställs på din verksamhet i livsmedelslagstiftningen.

Efter att verksamheten registrerats eller godkänts kommer den att kontrolleras regelbundet för att se till att kraven uppfylls. Hur ofta beror på verksamhetens art och omfattning och fastställs genom riskklassning av verksamheten.

Mer information om dessa krav hittar du på Livsmedelsverkets webbplats. 

Rådgivning och stöd

På Livsmedelsverkets webbplats finns mycket information om registrering, godkännande med mera. Det finns även information på Kontrollwiki som är Livsmedelsverkets webbplats med vägledning till och tolkning av lagstiftningen inom livsmedelsområdet.

Hos Livsmedelsverket finns även länkar till olika branschriktlinjer som kan vara till stöd för dig som livsmedelsföretagare. De nationella branschriktlinjerna är branschens förslag vad företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.  

Vill du ha rådgivning och stöd eller har ytterligare frågor som rör registrering eller livsmedelskontroll, kan du kontakta din kontrollmyndighet som i de flesta fall är kommunen.

 

Anmälan för registrering till kommunen

De allra flesta livsmedelsverksamheter ska vara registrerade i kommunen där verksamheten bedrivs. För att göra anmälan för registrering till en kommun, välj kommun i listan.  

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket