Gödselstad (anmälan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2023-11-13

Du som vill anordna en gödselstad eller en annan lagringsplats för djurspillning inom ett område med detaljplan ska anmäla det till kommunen.

Ibland kan du behöva göra en anmälan även när området inte täcks av någon detaljplan, om kommunen har beslutat det. Exakt vad som gäller skiljer sig åt mellan olika kommuner.

Så anmäler du

Du skickar anmälan till den kommunala nämnd som har hand om frågan, exempelvis bygg- och miljönämnden.

Ansvarig: Tillväxtverket