Tillstånd att bedriva försäkringsrörelse (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-03-04

Den som tänker bedriva försäkringsrörelse måste ha ett tillstånd från Finansinspektionen.

Tillstånd enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) kan ges till ett försäkringsaktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening.

Ett svenskt försäkringsföretag kan även efter underrättelse till Finansinspektionen bedriva försäkringsrörelse i andra EES-länder.

Källa: Finansinspektionen

Så ansöker du

Ansökan skickas till Finansinspektionen.

Kontaktuppgifter

Organisation
Finansinspektionen
Telefon
08-40898000
Adress
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM
E-post
finansinspektionen@fi.se
Webb
www.fi.se

Ansvarig: Tillväxtverket