Verksamheter med strålning

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-09-09

Tillverka eller på något annat sätt hantera radioaktiva ämnen eller utrustning som alstrar strålning, exempelvis röntgenutrustning.

Information om tillstånd och anmälan

Tillstånd eller anmälan krävs för all slags hantering av radioaktiva ämnen eller utrustning som kan alstra joniserande strålning som inte har undantagits från strålskyddslagen med stöd av föreskrifter beslutade av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vissa grundläggande skyldigheter gäller även om verksamheten varken är tillståndspliktig eller anmälningspliktig.

Hos Strålsäkerhetsmyndigheten kan du bland annat ansöka om tillstånd för:

 • Kärnkraftsreaktorer och övriga kärntekniska anläggningar
 • Industriell radiografering
 • Medicinsk verksamhet med röntgenutrustning
 • Odontologisk verksamhet med panoramaröntgen och datortomografi (CBCT)
 • Nuklearmedicinsk verksamhet
 • Strålbehandlingsverksamhet
 • Viss veterinärverksamhet (röntgen av stora djur, ambulerande verksamhet, verksamhet med datortomografi, strålbehandling och nuklearmedicin)
 • Verksamhet med acceleratorer
 • Verksamhet med slutna strålkällor med hög aktivitet (HASS), det vill säga även handel med HASS (handel i övrigt är anmälningspliktigt).
 • Verksamhet med öppna strålkällor med aktivitet överstigande ett visst värde, vilket framgår i föreskrifterna om anmälningspliktiga verksamheter
 • Verksamhet med installation och underhåll

Du får inte påbörja din verksamhet med joniserande strålning förrän du har fått ditt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läs mer om tillståndspliktig verksamhet genom att klicka på länken längre ned på sidan.

Följande verksamheter är anmälningspliktiga:

 • Odontologisk röntgendiagnostik med intraoralt placerad bildmottagare
 • Tekniska anordningar som innehåller ett röntgenrör eller en sluten strålkälla
 • Veterinärmedicinsk röntgendiagnostik av smådjur
 • Röntgen inom godshantering och materialanalys (till exempel kabinettröntgen, XRF och XRD)
 • Radioaktiva slutna strålkällor som inte kategoriseras som strålkällor med hög aktivitet (HASS)
 • Öppna strålkällor med låg aktivitet
 • Arbetsplatser med radonhalter över 200 Bq/m3
 • Mikrovågstorkning
 • Industriella verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material (NORM)
 • Yrkesmässig handel med strålkällor, förutom sådana som kategoriseras som strålkällor med hög aktivitet (HASS)

Du får inte påbörja din verksamhet med joniserande strålning förrän Strålsäkerhetsmyndigheten har bekräftat din anmälan.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

 • Strålskyddslag (2018:396) 
 • Strålskyddsförordning (2018:506) 
 • Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

Så ansöker du

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Organisation
Strålsäkerhetsmyndigheten
Telefon
08-799 40 00
Adress
Solna strandväg 96, 171 16 Solna
E-post
registrator@ssm.se
Webb
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Ansvarig: Tillväxtverket