Tillverka och föra in kemiska produkter i Sverige (anmälan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-03-08

Du som yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter eller biotekniska organismer i minst 100 kg per år ska anmäla dem till Kemikalieinspektionens produktregister.

Om du tillverkar eller för in kemiska produkter i mindre mängd än 100 kg ska du ändå anmäla ditt företag.

Detta gäller om produkterna ingår i bilagan till förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer (2008:245). Är mängderna minst 1000 kg per år ska du också betala en kemikalieavgift.

Det finns fler regler som du ansvarar för att följa när du tillverkar eller för in kemiska produkter. Läs mer om det hos Kemikalieinspektionen.

Källa: Kemikalieinspektionen

Så ansöker du

Du skickar in din anmälan elektroniskt via Kemikalieinspektionens e-portal.

Kontaktuppgifter

Organisation
Kemikalieinspektionen KemI
Telefon
08-51941100
Adress
Box 2, 172 13 SUNDBYBERG
E-post
kemi@kemi.se
Webb
www.kemi.se

Ansvarig: Tillväxtverket