Verksamhet med genetiskt modifierade organismer

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-04-28

All verksamhet med genetiskt modifierade organismer är reglerad och kräver tillstånd.  Ansvaret är uppdelat mellan flera myndigheter.

Information om ansvarsfördelningen finns på webbplatsen genteknik.se (se länkar nedan). Beroende på vilken sorts organismer som är aktuell hanteras ansökan av

  • Läkemedelsverket
  • Kemikalieinspektionen
  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Jordbruksverket
  • Arbetsmiljöverket 
  • Livsmedelsverket 
  • Skogsstyrelsen. 

Källa: Jordbruksverket

Så ansöker du

Du söker tillstånd hos någon av de ansvariga myndigheterna ovan.

Kontaktuppgifter

Organisation
Jordbruksverket
Telefon
0771-223223
Adress
551 82 JÖNKÖPING
E-post
jordbruksverket@jordbruksverket.se
Webb
www.jordbruksverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket