Ändring av luftrum (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Den som vill föreslå en ändring i luftrummet ska skicka ett formellt förslag till Transportstyrelsen där man motiverar förslaget och redovisar konsekvenserna.

Förändringar av luftrummet kan göras om det finns ett klart syfte. Det kan exempelvis vara att uppnå förbättringar i fråga om att tillgodose behov från nya kravställare, att öka kapacitet, att höja flygsäkerheten eller att förbättra miljösituationen.

Källa: Transportstyrelsen

Kontaktuppgifter

Organisation
Transportstyrelsen
Telefon
0771-503503
Adress
Box 502, 601 73 NORRKÖPING
E-post
kontakt@transportstyrelsen.se
Webb
www.transportstyrelsen.se

Ansvarig: Tillväxtverket