Ansökan om utnämning i specifikt luftrumsblock

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

ANS-leverantör som begär utnämning (designering) ska bevisa sin förmåga att bedriva tjänst i det berörda luftrummet.

Källa: Transportstyrelsen

Kontaktuppgifter

Organisation
Transportstyrelsen
Telefon
0771-503503
Adress
Box 502, 601 73 NORRKÖPING
E-post
kontakt@transportstyrelsen.se
Webb
www.transportstyrelsen.se

Ansvarig: Tillväxtverket