In- och uthyrning av luftfarttyg utan besättning (dry lease in/out)

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Den som hyr in eller hyr ut luftfartyg utan personal, s.k dry lease, ska ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen.

Källa: Transportstyrelsen

Kontaktuppgifter

Organisation
Transportstyrelsen
Telefon
0771-503503
Adress
Box 502, 601 73 NORRKÖPING
E-post
kontakt@transportstyrelsen.se
Webb
www.transportstyrelsen.se

Ansvarig: Tillväxtverket