Ljudnivåmätning ombord på fartyg

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

En fartygsägare ska genom ljudnivåmätning verifiera till Transportstyrelsen att gällande krav för ljudnivåer uppfylls.

På Transportstyrelsens webbsida finns en checklista för bullermätning.

Källa: Transportstyrelsen

Kontaktuppgifter

Organisation
Transportstyrelsen
Telefon
0771-503503
Adress
Box 502, 601 73 NORRKÖPING
E-post
kontakt@transportstyrelsen.se
Webb
www.transportstyrelsen.se

Ansvarig: Tillväxtverket