Uppgift om användning av luftfartyg (flygtid)

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Alla nationella flygoperatörer ska lämna uppgifter om sin flygtid till Transportstyrelsen. Uppgifterna kan lämnas via blankett eller e-tjänst.

Källa: Transportstyrelsen

Kontaktuppgifter

Organisation
Transportstyrelsen
Telefon
0771-503503
Adress
Box 502, 601 73 NORRKÖPING
E-post
kontakt@transportstyrelsen.se
Webb
www.transportstyrelsen.se

Ansvarig: Tillväxtverket