Inskrivning av förvärv av luftfartyg (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Den som äger ett luftfartyg kan ansöka hos Transportstyrelsen om inskrivning av sitt förvärv.

Inskrivning innebär att rättigheter gällande exempelvis förvärv, nyttjanderätt och inteckning förs in i inskrivningsregistret. Att ansöka om inskrivning är frivilligt. Syftet är att förbättra enskildas möjligheter till rättsligt skydd gentemot anspråk från tredje man för vissa rättigheter i luftfartyg.

Källa: Transportstyrelsen

Kontaktuppgifter

Organisation
Transportstyrelsen
Telefon
0771-503503
Adress
Box 502, 601 73 NORRKÖPING
E-post
kontakt@transportstyrelsen.se
Webb
www.transportstyrelsen.se

Ansvarig: Tillväxtverket