Uppgift om försäkring vid registrering av luftfartyg

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Ägaren eller operatören av ett luftfartyg ska vid ansökan om registrering lämna ett giltigt försäkringsbevis.

Beviset ska bland annat visa den svenska registreringsbeteckningen och att försäkringen är i överensstämmelse med gällande krav. Försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer regleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004.

Källa: Transportstyrelsen

Kontaktuppgifter

Organisation
Transportstyrelsen
Telefon
0771-503503
Adress
Box 502, 601 73 NORRKÖPING
E-post
kontakt@transportstyrelsen.se
Webb
www.transportstyrelsen.se

Ansvarig: Tillväxtverket