Innehav av luftfartyg (anmälan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Om någon annan än ägaren ska använda ett luftfartyg för en obestämd tid, eller bestämd tid om minst en månad, ska ägaren skriftligen anmäla detta för anteckning i Luftfartygsregistret.

Källa: Transportstyrelsen

Kontaktuppgifter

Organisation
Transportstyrelsen
Telefon
0771-503503
Adress
Box 502, 601 73 NORRKÖPING
E-post
kontakt@transportstyrelsen.se
Webb
www.transportstyrelsen.se

Ansvarig: Tillväxtverket