Registrering i Luftfartygsregistret (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Den som är ägare till ett luftfartyg kan ansöka om registrering av fartyget i Luftfartygsregistret.
Ett luftfartyg får registreras i Sverige om ägaren är medborgare i Sverige eller inom övriga EES-området.

Källa: Transportstyrelsen

Kontaktuppgifter

Organisation
Transportstyrelsen
Telefon
0771-503503
Adress
Box 502, 601 73 NORRKÖPING
E-post
kontakt@transportstyrelsen.se
Webb
www.transportstyrelsen.se

Ansvarig: Tillväxtverket