Registrera foderanläggning inom primärproduktion

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-02-17

Du som hanterar foder till livsmedelsproducerande djur ska registrera din anläggning hos Länsstyrelsen.

Foderföretagare inom primärproduktionen ska registrera sin anläggning hos Länsstyrelsen. Om du producerar, bearbetar, lagrar, transporterar eller distribuerar foder är du foderföretagare. Även du som producerar eller lagrar foder för utfodring av djur på din egen gård (primärproduktion) är foderföretagare.  

Om du endast föder upp djur för eget bruk behöver din anläggning inte registreras.  

Vad är primärproduktion?  

Primärproduktion innebär produkter från jorden och naturen, exempelvis odling och skörd av vegetabilier, produktion av kött, mjölk, och ägg. Där ingår också jakt, fiske, biodling och insamling av bär och svamp.  

Registrera anläggningen hos Länsstyrelsen 

Den 1 januari 2021 tog Länsstyrelsen över registret för foderföretagare i primärproduktionen från Jordbruksverket. Det innebär att du ska anmäla din produktion och eventuella ändringar till länsstyrelsen i det län där du bedriver verksamheten. 

Foderanläggningar som kräver godkännande 

Vissa foderanläggningar kräver godkännande från Jordbruksverket innan du startar verksamheten. Information om vilka foderanläggningar som kräver godkännande och hur du gör anmälan finns hos Jordbruksverket.  

Ansvarig: Tillväxtverket