Förpackningsstatistik, internationell rapportering, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad: 2018-12-19

Förpackningsmaterialbolag ska lämna uppgift om tillverkning, in- och utförsel, återvinning och återanvändning av förpackningar. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket