Föranmälan av sändning med livsmedel till gränskontrollstation

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-02-04

Sändningar med livsmedel till Sverige från länder utanför EU som ska gränskontrolleras ska förhandsanmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer.

Den aktör som ansvarar för en sändning ska lämna en förhandsanmälan till den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen minst en arbetsdag före sändningens förväntade ankomst.

Anmälan görs via det webbaserade systemet TRACES.NT (TRAde Control and Expert System New Technology). För att använda TRACES.NT krävs ett användarkonto, samt att organisationen/företaget finns registrerat i TRACES.NT.

Källa: Livsmedelsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Livsmedelsverket
Telefon
018-175500
Adress
Box 622, 751 26 UPPSALA
E-post
livsmedelsverket@slv.se
Webb
www.slv.se

Ansvarig: Tillväxtverket