Delårsrapport för ekonomisk förening (inlämning)

Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14

Ekonomiska föreningar som bedriver en viss typ av finansiell verksamhet måste lämna sin delårsrapport till Bolagsverket senast 2 månader efter rapportperiodens slut.

Rapportperioden och kraven på delårsrapporten skiljer sig åt mellan olika verksamheter. Alla delårsrapporter ska dock innehålla balansräkning, resultaträkning, noter och delårsinformation.

Det är föreningen som bedömer om de måste skriva en delårsrapport. Om en ekonomisk förening inte lämnar någon delårsrapport trots att de måste, kan styrelseledamöterna behöva betala vite.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
https://www.bolagsverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Europeiska kommissionen

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Gå till Ditt Europa

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.