Strandskydd (ansök om dispens hos kommunen)

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-10-26

Strandskyddet gäller alla stränder vid hav, sjöar och vattendrag i Sverige. Du måste söka dispens för att bygga eller anlägga inom området. Kontakta i första hand din kommun.

Strandskydd är till för att ge alla människor tillgång till stränderna och för att bevara ett rikt växt- och djurliv.

I strandskyddade områden, det vill säga områden vid hav, vattendrag eller insjö, är det förbjudet att bygga nytt eller ändra en byggnad. Du får heller inte gräva, fälla träd eller göra arbete som väsentligt påverkar djur och växter. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattnet. I vissa känsliga områden uppgår skyddet till 300 meter.

Dispens från strandskyddet  

Vill du göra något inom strandskyddat område måste du ha tillåtelse, så kallad dispens. Om det finns särskilda skäl kan du i vissa fall få dispens från strandskyddet. Att verksamheten behöver ligga inom strandskyddsområdet för sin funktion kan vara ett sådant skäl. Det du vill bygga eller ändra får inte försämra villkoren för djur- och växtlivet, samt människors tillgång till bad och friluftsliv.
 
Kontakta din kommun för information om hur strandskyddet ser ut i ett visst område. I de flesta fall ansöker du om dispens från strandskydd hos kommunen. Kommunens beslut granskas sedan av länsstyrelsen. Om området ligger i statlig skyddad natur ansöker du istället hos länsstyrelsen. På Gotland beslutar länsstyrelsen om dispens när det gäller kusterna, och kommunen när det gäller insjöar och vattendrag. 

Om du ska utföra arbete i vatten, exempelvis muddra, ansöka om att anlägga eller laga en brygga, ska du också anmäla vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Se länken till Vattenverksamhet (anmälan eller tillstånd). 

I skyddade naturområden ska du ansöka om dispens från strandskydd hos Länsstyrelsen. Se länken till Strandskydd i skyddade naturområden (ansökan om dispens). 

Ansvarig: Tillväxtverket