Dispens från kravet att ha auktoriserad revisor i aktiebolag (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad:2020-04-27

Större aktiebolag och alla publika aktiebolag måste ha en auktoriserad revisor. Men aktiebolag kan ansöka om tillstånd från Bolagsverket för att istället utse en godkänd revisor.

För att Bolagsverket ska kunna ge dispens krävs att revisorn har varit i aktiebolaget i minst fem år innan aktiebolaget gör dispensansökan. Bolagsverkets beslut om dispens gäller i högst fem år.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
https://www.bolagsverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Europeiska kommissionen

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Gå till Ditt Europa

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.