Årsredovisningshandlingar för europabolag (inlämning)

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Ett europabolag måste lämna in sina årsredovisningshandlingar till Bolagsverket senast 1 månad efter att resultat- och balansräkningen har fastställts på bolagsstämman. Stämman ska hållas senast 6 månader efter att räkenskapsåret tagit slut.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
bolagsverket.se/

Ansvarig: Tillväxtverket