Revisor i aktiebolag avgår i förtid (anmälan)

Sidan blev senast uppdaterad:2020-04-27

När ett aktiebolags revisor slutar i förtid ska både revisorn och den som utsett revisorn anmäla skälet för avgången till Bolagsverket så fort som möjligt.

Om det är revisorn som anmäler avgången ska han eller hon också bifoga en redogörelse av vad man funnit vid sin granskning av aktiebolaget. Aktiebolaget kan då skicka in sitt skäl efter att Bolagsverket registrerat avgången.

Om det är aktiebolaget som anmäler avgången ska det direkt skicka in skälet för avgången. Revisorn kan då skicka in sitt skäl efter att Bolagsverket registrerat avgången.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
https://www.bolagsverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Europeiska kommissionen

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Gå till Ditt Europa

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.