Minska aktiekapitalet i ett aktiebolag (anmälan)

Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14

Aktieägarna kan besluta att minska aktiekapitalet på en bolagsstämma. Efter bolagsstämman måste styrelsen eller vd anmäla beslutet till Bolagsverket för registrering.

I många fall måste aktiebolaget dessutom ansöka om tillstånd av Bolagsverket för att genomföra beslutet om minskning. Det gäller om aktiekapitalet ska minskas för att betala ut pengar till aktieägarna eller för avsättning till fritt eget kapital.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
https://www.bolagsverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Europeiska kommissionen

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Gå till Ditt Europa

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.