Strandskydd i skyddade naturområden (ansökan om dispens)

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-04-21

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område som ligger i ett skyddat naturområde? Då måste du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen.

Du behöver ta reda på vilka naturvärden som finns i området och hur dessa kan påverkas av din verksamhet. Det finns även områden som är skyddade enligt miljöbalken, exempelvis naturreservat, Natura 2000-områden, eller generellt biotopskydd som exempelvis åkerholmar, stenmurar och alléer. Ska din anläggning finnas i ett sådant område måste du söka tillstånd eller dispens. 

I strandskyddade områden, vid hav, vattendrag eller insjö, är det förbjudet att bygga nytt eller ändra en byggnad. Du får heller inte gräva, fälla träd eller göra arbete som väsentligt påverkar djur och växter.  

Även om din verksamhet finns utanför ett Natura 2000-område kan anläggningen påverka naturen. Kontakta länsstyrelsen för mer information och ansökan.  

 

Ansvarig: Tillväxtverket