Tillstånd att inte ta med uppgifter om andelar i dotterföretag och intresseföretag i koncernredovisningen (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Om uppgifter om ett företags andelar i dotterföretag och intresseföretag kan skada något av företagen kan moderföretaget ansöka om tillstånd från Bolagsverket för att få utelämna dessa uppgifter i koncernredovisningen.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
bolagsverket.se/

Ansvarig: Tillväxtverket