Dispens för att få utelämna uppgift om nettoomsättningen i åsredovisningen (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Mindre företag kan ansöka hos Bolagsverket om dispens för att få utelämna uppgifter om nettoomsättningen i sin årsredovisning.

Att få dispens för att utelämna uppgiften om företagets nettoomsättning i årsredovisningen kräver starka konkurrensskäl. Företaget kan få dispens om företagets konkurrenter kan skada företaget när uppgiften bli offentlig.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
bolagsverket.se/

Ansvarig: Tillväxtverket