Fortsatt bolagsstämma i aktiebolag (anmälan)

Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14

Ett aktiebolag kan besluta att hålla fortsatt bolagsstämma. Det kan hända när aktiebolaget inte kan fastställa resultat- och balansräkningen eller hur vinst eller förlust i aktiebolaget ska disponeras.

Aktiebolag som beslutar om fortsatt bolagsstämma måste anmäla det till Bolagsverket.

När Bolagsverket registrerat fortsatt bolagsstämma får aktiebolaget längre tid på sig att skicka in årsredovisningshandlingarna. Årsredovisningshandlingarna ska då skickas in senast 9 månader efter att räkenskapsåret tagit slut.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
www.bolagsverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.