Nystartsjobb (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-08-30

Om du anställer en person som varit borta från arbetslivet i minst tolv månader får du ekonomisk ersättning under lika lång tid som personen varit borta. Du kan också få stöd om du anställer en invandrare under hans/hennes tre första år i Sverige.

För att du ska få ersättning ska den arbetssökande ha varit borta från arbetslivet och varit anmäld som arbetslös på Arbetsförmedlingen, deltagit i arbetsmarknadspolitiskt program, fått sjukpenning m.m.

Du ansöker om nystartsjobb på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen måste besluta om ersättningen innan anställningen börjar.

Du måste ha ansökt och fått beslut om nystartsjobb för att kunna rekvirera ersättning för nystartsjobb.

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Kontaktuppgifter

Organisation
Arbetsförmedlingen
Telefon
077-1600000
Adress
113 99 STOCKHOLM
E-post
registrator@arbetsformedlingen.se
Webb
www.arbetsformedlingen.se

Ansvarig: Tillväxtverket