E-tjänster för betalningsföreläggande, verkställighet och skuldsanering

Sidan blev senast uppdaterad:2018-05-02

Du som är en så kallad ingivare, det vill säga driver en inkasso- eller bankverksamhet med tillstånd av Datainspektionen eller Finansinspektionen, alternativt sköter din egen inkasso, kan använda Kronofogdens e-tjänster för att ansöka om

  • betalningsföreläggande (ansökan om att få betalt eller få tillbaka en sak)
  • verkställighet (få hjälp med att genomföra det som beslutats i en dom eller ett utslag)
  • fordringsanmälan skuldsanering.

Du ansöker om att använda e-tjänsterna genom att lämna in en skriftlig ansökan.

För att du ska få tillstånd krävs bland annat att du

  • har certifikat för säker kommunikation med Skatteverket
  • har fått en ombudskod av Kronofogden
  • har visat god kvalitet i den elektroniska överföringen
  • lämnar in ett stort antal ansökningar per år.

Källa: Kronofogden

Kontaktuppgifter

Organisation
Kronofogdemyndigheten
Telefon
077-1737300
Adress
Box 1050, 106 65 STOCKHOLM
E-post
kontakt@kronofogden.se
Webb
www.kronofogden.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.