Skuldsanering (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad:2018-05-02

Du som är svårt skuldsatt kan ansöka om att få skuldsanering hos Kronofogden. Det betyder att du under vissa förutsättningar slipper betala dina skulder, helt eller delvis. För att räknas som svårt skuldsatt ska du sakna möjlighet att betala dina skulder inom överskådlig tid. Det är inte skuldens storlek som avgör; vi tar också hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Det finns två typer av skuldsanering – vanlig skuldsanering och skuldsanering för företagare.

Du som är – eller har varit – involverad i ett företag kan ha möjlighet att ansöka om en vanlig skuldsanering eller om en skuldsanering för företagare. Du väljer själv vilken av de två som passar dig bäst. Möjligheten att söka skuldsanering för företagare gäller också dig som är närstående till en företagare.

Källa: Kronofogden

Kontaktuppgifter

Organisation
Kronofogdemyndigheten
Telefon
077-1737300
Adress
Box 1050, 106 65 STOCKHOLM
E-post
kontakt@kronofogden.se
Webb
www.kronofogden.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.