Betalningsföreläggande och/eller handräckning (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14

Om en person är skyldig dig pengar kan du ansöka om betalningsföreläggande. Då kan Kronofogden fastställa skulden genom ett utslag (beslut).

Om du behöver ett beslut som gäller något annat än betalning, till exempel få någon avhyst eller få tillbaka egendom, kan du ansöka hos Kronofogden om handräckning. Vanlig handräckning ansöker du om en uppsagd hyresgäst inte flyttar, eller om du inte får tillbaka saker som du har lånat ut eller hyrt ut. Särskild handräckning kan bli aktuellt när någon utan lov har gjort något med din egendom.

Källa: Kronofogden

Kontaktuppgifter

Organisation
Kronofogdemyndigheten
Telefon
077-1737300
Adress
Box 1050, 106 65 STOCKHOLM
E-post
kontakt@kronofogden.se
Webb
www.kronofogden.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.