Utlåtande från arbetsgivare - omplacering av gravid anställd

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Som arbetsgivare ska du ange om det är möjligt att omplacera en medarbetare till mindre ansträngande arbete vid graviditet, samt vid behov beskriva ordinarie arbetsuppgifter.

En gravid kvinna har rätt att bli omplacerad till andra arbetsuppgifter om hon har ett fysiskt ansträngande arbete som hon inte kan fortsätta med p.g.a. graviditeten, eller om hon förbjudits att fortsätta sitt vanliga arbete enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av arbetsmiljölagen.

Oftast är det en anställd som begär ett utlåtande om omplacering.

Källa: Försäkringskassan

Kontaktuppgifter

Organisation
Försäkringskassan
Telefon
08-7869000
Adress
103 51 STOCKHOLM
E-post
kundcenterpartner@forsakringskassan.se
Webb
www.forsakringskassan.se

Ansvarig: Tillväxtverket