Konvertering av konvertibler i aktiebolag (anmälan)

Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14

När tiden för att utnyttja en konverteringsrätt har gått ut, måste styrelsen anmäla till Bolagsverket hur många nya aktier som kommit till genom konverteringen av konvertiblerna. Styrelsen ska anmäla detta senast 3 månader efter det att tiden för konvertering gått ut.

Om konverteringstiden är längre än ett år, ska styrelsen göra en anmälan till Bolagsverket varje räkenskapsår som en konvertering skett, senast 3 månader efter räkenskapsårets slut.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
https://www.bolagsverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket