Aktier som tecknats genom optionsrätt i aktiebolag (anmälan)

Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14

När tiden för att utnyttja utgivna teckningsoptioner har gått ut, måste styrelsen anmäla till Bolagsverket hur många aktier som har tecknats och betalats. Styrelsen ska anmäla detta senast 3 månader efter det att tiden för aktieteckning har gått ut.

Om teckningstiden är längre än ett år, ska styrelsen göra en anmälan till Bolagsverket varje räkenskapsår som några aktier tecknats, senast 3 månader efter räkenskapsårets slut.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
https://www.bolagsverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Europeiska kommissionen

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Gå till Ditt Europa

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.