Bemyndigande att besluta om nyemission i ett aktiebolag (anmälan)

Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14

När bolagsstämman beslutat att ge styrelsen bemyndigande (tillåtelse) att ta beslut om nyemission måste bolagsstämman anmäla det till Bolagsverket. Styrelsen får inte fatta beslut om nyemission innan Bolagsverket har registrerat bemyndigandet.

Nyemissionen måste hålla sig inom ramarna för bolagsordningen.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
https://www.bolagsverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket