Uppsägning/driftinskränkning (underrätta Arbetsförmedlingen)

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

En arbetsgivare får i stället för att varsla om driftsinskränkning skriftligt underrätta Arbetsförmedlingen. Detta får göras om arbetsgivaren har begärt eller kommer att begära MBL-förhandling om en förändring av verksamheten som medför eller kan medföra en driftsinskränkning.

Källa: Arbetsförmedlingen

Kontaktuppgifter

Organisation
Arbetsförmedlingen
Telefon
077-1600000
Adress
113 99 STOCKHOLM
E-post
registrator@arbetsformedlingen.se
Webb
www.arbetsformedlingen.se

Ansvarig: Tillväxtverket