Handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-04-20

Du som handlar eller ska handla med teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat ska anmäla detta till Folkhälsomyndigheten.

Information 

Alkoholhaltiga varor som inte är alkoholdryck eller läkemedel klassas som teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat.

Teknisk sprit används huvudsakligen inom ramen för yrkesmässig verksamhet och klassificeras som KN-nr 2207 eller 2208 enligt den EU-gemensamma tulltaxan. Det kan till exempel vara alkohol som används som förbruknings- och insatsråvara inom tillverkningsindustri eller alkohol som används för vetenskapliga och medicinska ändamål. 

Alkoholhaltiga preparat är varor som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och som inte är teknisk sprit, alkoholdryck eller läkemedel. De finns ofta tillgängliga för vanliga konsumenter och exempel på sådana är kosmetika, desinfektionsmedel, spolarvätska, drivmedel och kosttillskott. I denna kategori ingår även alkoholdrycksliknande preparat som exempelvis alkoholhaltig glass. 

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du som handlar eller har tänkt handla med dessa typer av varor läsa mer om vilka regler och krav som du omfattas av. 

Krav 

Du som säljer, för in eller importerar teknisk sprit ska anmäla detta till Folkhälsomyndigheten. Detta gäller all teknisk sprit, oavsett denaturering. Du ska även varje kvartal redovisa uppgifter om mängden teknisk sprit som du har sålt, fört in och importerat under kvartalet samt lagersaldo vid kvartalets slut. För att få sälja, föra in eller importera teknisk sprit krävs att du har ett godkännande som upplagshavare av Skatteverket.

Du som säljer alkoholhaltiga preparat i första led, inför eller importerar alkoholhaltiga preparat ska anmäla detta till Folkhälsomyndigheten. Det gäller oavsett om och hur alkoholen i varan är denaturerad.

Du har alltid en skyldighet att känna till och följa de krav som finns i alkohollagen (2010:1622) och Folkhälsomyndighetens föreskrifter om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. 

Tillsyn 

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn över verksamhetsutövare som omfattas av lagar och bestämmelser på alkoholområdet. Myndighetens tillsynsansvar omfattar bland annat handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Så anmäler och redovisar du 

Anmälan och redovisning skickar du till Folkhälsomyndigheten. Observera att anmälan är en registrering om att du avser att bedriva handel med teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat. Folkhälsomyndigheten utfärdar inga godkännanden om att påbörja handeln.

Kontaktuppgifter

Organisation
Folkhälsomyndigheten
Telefon
010-2052000
Adress
171 82 SOLNA
E-post
info@folkhalsomyndigheten.se
Webb
www.folkhalsomyndigheten.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket