Sökande till yrkeshögskoleutbildning, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-03-08

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av regeringen att ta fram officiell statistik inom statistikområdet eftergymnasiala yrkesutbildningar. Statistik om sökande till yrkeshögskolan är en del av detta nya statistikområde. Syftet med undersökningen är främst att få fram statistik över hur många personer som söker till yrkeshögskolan totalt sett och hur många av dessa som är behöriga. SCB kontaktar berörda företag.  

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket