Gymnasieskolan: elever per 15 oktober, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-03-07

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av uppgifter om elever i gymnasieskolan. Uppgifterna ingår i Skolverkets nationella uppföljningssystem och är underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. SCB kontaktar de företag som ska lämna uppgifter.

SCB samlar in uppgifterna från CSN men för många elever saknas information om inriktning (för elever i årskurs 2-4) samt fullständiga studievägskoder för elever som läser på särskilda utbildningsvarianter.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket