Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-01-20

IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning.

Organisation
Inspektionen för vård och omsorg
Telefon
010-7885000
Adress
Box 45184, 104 30 STOCKHOLM
E-post
registrator@ivo.se
Webb
www.ivo.se

Tillstånd och uppgiftskrav som hanteras av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Ansvarig: Tillväxtverket