Finansinspektionen

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-03-04

Finansinspektionen övervakar företagen på finansmarknaden. Uppdraget innebär att bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.

Organisation
Finansinspektionen
Telefon
08-40898000
Adress
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM
E-post
finansinspektionen@fi.se
Webb
www.fi.se

Tillstånd och uppgiftskrav som hanteras av Finansinspektionen

Ansvarig: Tillväxtverket