Lämna uppgifter och sök tillstånd

Här kan du ta reda på om du behöver tillstånd eller måste lämna uppgifter om ditt företag eller yrke.

Viktigt att veta om tillstånd

Tillstånd och uppgiftskrav som är beroende av den typ av verksamhet du bedriver. 

Brand, vapen och bevakning
Bygg, fastighet och anläggning
Detaljhandel och lager
Djur och växter
Energi och utvinning
Finans, försäkring och ekonomi
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Kontroll och certifiering
Mat, dryck och logi
Import och export av livsmedel
Media och kommunikation
Miljö och avfall
Skola och utbildning
Spel och arrangemang
Tillverkning och produktsäkerhet
Trafik och transport
Fordon
Luftfart
Sjöfart
Spår- och järnväg
Yrkes- och linjetrafik
Vård och läkemedel

Ansvarig: Tillväxtverket