Lämna uppgifter och sök tillstånd

Här kan du ta reda på om du behöver någon form av tillstånd eller måste lämna uppgifter relaterat till din verksamhet. Du kan hitta information om tillstånd och uppgiftskrav genom att välja någon av flikarna nedan. Tänk på att listan över tillstånd och uppgiftskrav inte är heltäckande. Detta betyder att det kan finnas tillstånd du behöver och uppgiftskrav du är skyldig att uppfylla som inte finns med i listan. Har du ett företag i ett annat EU/EES-land och om inget annat anges behöver du samma tillstånd oavsett om du vill etablera dig eller bedriva tillfällig verksamhet i Sverige. Detta gäller även anmälningar och registreringar. 

Tillstånd och uppgiftskrav uppdelade efter bransch

Tillstånd och uppgiftskrav som är beroende av den verksamhet du bedriver

Brand, vapen och bevakning
Bygg, fastighet och anläggning
Detaljhandel och lager
Djur och växter
Energi och utvinning
Finans, försäkring och ekonomi
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Kontroll och certifiering
Mat, dryck och logi
Import och export av livsmedel
Media och kommunikation
Miljö och avfall
Skola och utbildning
Spel och arrangemang
Tillverkning och produktsäkerhet
Trafik och transport
Fordon
Luftfart
Sjöfart
Spår- och järnväg
Yrkes- och linjetrafik
Vård och läkemedel

Ansvarig: Tillväxtverket