Djurhållning

Sidan blev senast uppdaterad:2020-01-20

Upplåta, sälja eller föda upp djur samt andra verksamheter med djur.

Information om tillståndet

Om du yrkesmässigt eller i större omfattning har hand om egna eller andras djur, tar emot andras djur mot ersättning eller tar emot djur i syfte att omplacera eller inackordera dem kan du i vissa fall behöva tillstånd från länsstyrelsen. Detsamma gäller om du föder upp djur, lånar ut djur mot ersättning eller säljer djur.

Tillstånd från länsstyrelsen krävs endast för de djur som nämns i 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192), exempelvis sällskapsdjur och hästar. Exempel på verksamheter som kräver tillstånd är ridskola, hunddagis, katt- och hundpensionat samt uppfödning av pälsdjur.

Enligt miljöbalkens bestämmelser krävs även tillstånd från länsstyrelsen för verksamheter för mer än 400 djurenheter. För verksamheter som omfattar 100 till 400 djurenheter krävs en anmälan till kommunen.

Tillståndsgivare och tillsyn

Länsstyrelsen ger tillstånd och utövar tillsyn. Kommunen utövar tillsyn ur miljösynpunkt.

Så ansöker du

Ansökan om tillstånd skickas till länsstyrelsen. Du kan ansöka om tillståndet elektroniskt via denna tjänst.

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket

Europeiska kommissionen

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Gå till Ditt Europa

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.