Psykolog

Sidan blev senast uppdaterad:2021-02-26

Psykologer arbetar med människors psykologiska hälsa och ohälsa. Arbetsuppgifterna omfattar att undersöka och diagnostisera psykiska problem och sjukdomar.

Psykologer arbetar med bland annat kognitiv psykologi, gruppsykologi, socialpsykologi och organisationspsykologi. Psykologen kan arbeta med att behandla patienter med psykisk ohälsa och hjälpa människor hantera kriser. Psykologer kan vara anställda inom både offentlig och privat verksamhet.

Psykolog är en skyddad yrkestitel. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig psykolog. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.

Registrering och tillsyn

Socialstyrelsen för ett register över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-registret). Inspektionen för vård och omsorg (www.ivo.se) sköter tillsyn över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Källa: Socialstyrelsen

Så ansöker du

Svensk utbildning

Du som har svensk psykologexamen och har genomgått praktisk tjänstgöring (PTP) ska ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. 

Ansökningsavgiften är 2 900 kronor och handläggningstiden är cirka tre veckor. Din ansökan kan göras antingen digitalt eller via post och ska innehålla:

  • Ditt examensbevis
  • En vidimerad kopia av ditt tjänstgöringsintyg
  • Ett intyg över din praktiska tjänstgöring

På Socialstyrelsens hemsida finns mer information om hur ansökningsprocessen går till och de dokument som ska bifogas.

Behörighet i en EU-medlemsstat eller EES

Du som har behörighet att arbeta som psykolog i en EU-medlemsstat eller EES (Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz) och vill arbeta som psykolog i Sverige ska ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. För att få legitimation måste du ha tillräckliga kunskaper i svenska, danska eller norska för att kunna utöva yrket.

Om varken ditt yrke eller din utbildning är reglerad i landet där du är utbildad, behöver du skicka in tjänstgöringsintyg som visar att du har jobbat i ditt yrke under minst ett av de senaste tio åren i ett eller flera EU- eller EES-länder där varken yrket eller utbildningen är reglerad. 

Ansökningsavgiften är 2 900 kronor och handläggningstiden är cirka tre månader.  Din ansökan kan göras antingen digitalt eller via post och ska bland annat innehålla:

  • En kopia och översättningar av ditt examensbevis.
  • Ett intyg från behörig myndighet som visar att du inte har förbjudits att utöva yrket, till exempel Certificate of Good Standing eller Certificate of Current Professional Status. Finns det inget register som du kan få ett sådant intyg ifrån kan du lämna in ett intyg från landets straffregister. 
  • Ett dokument från skolan eller högskolan där du är utbildad som beskriver vilka kurser du har gått, vad de har innehållit och hur långa de har varit.
  • En kopia av intyg eller betyg om tillräckliga språkkunskaper i svenska, danska eller norska.

På Socialstyrelsens hemsida finns information om hur ansökningsprocessen går till och de dokument som ska bifogas.

Utbildning utanför EU och EES

Det finns olika sätt att få legitimation i Sverige om du är utbildad utanför EU och EES. Det kan göras antingen via Socialstyrelsens väg eller genom att gå en kompletterande utbildning och göra PTP. För att klara dessa steg behöver du kunna svenska. 

När du har klarat stegen ansöker du om legitimation. Då behöver du också lämna in intyg om dina språkkunskaper i svenska, danska eller norska.

Att ansöka om psykologlegitimation kostar 2 900 kronor. Eftersom ansökningsprocessen är uppdelad i flera steg är det inte möjligt att säga hur lång den sammanlagda handläggningstiden är. På Socialstyrelsens hemsida finns information om hur ansökningsprocessen går till och de dokument som ska bifogas.

 

Kontaktuppgifter

Organisation
Socialstyrelsen
Telefon
075-2473000
Adress
106 30 STOCKHOLM
E-post
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Webb
www.socialstyrelsen.se

Ansvarig: Tillväxtverket