Psykolog

Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-16

Psykologer arbetar främst med att utreda och behandla psykologiska besvär genom samtal. Psykologer har kunskap om hur hjärnan och tänkandet fungerar och om mekanismerna bakom mänsklig interaktion och kommunikation.

Psykologer utför undersökningar och tester som utgör grunden för behandling. Psykologer arbetar med kognitiv psykologi, gruppspsykologi, socialpsykologi och organisationspsykologi. Psykologen kan arbeta med bedömning av påverkan av hjärnskador och psykiska funktionshinder. De kan även arbeta med att hjälpa personer hantera kriser. Utöver behandling av patienter ger psykologer råd och undervisar. Psykologer jobbar med såväl barn som vuxna.

Du som vill arbeta som psykolog och använda denna yrkestitel måste ha en legitimation. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen.

Registrering och tillsyn

Socialstyrelsen för ett register över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-registret). Inspektionen för vård och omsorg (www.ivo.se) sköter tillsyn över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Källa: Socialstyrelsen

Så ansöker du

Svensk utbildning

Du som har svensk examen som psykolog och genomgått yrkespraktik ska skicka en ansökan om legitimation till Socialstyrelsen. Innan legitimation kan utfärdas görs en kontroll mot belastningsregistret. Ansökningsavgiften är 2 300 kronor och handläggningstiden är cirka 2 veckor. Med ansökan ska du skicka en vidimerad kopia av första sidan av ditt examensbevis samt ett personbevis.

Behörighet i annan EU-medlemsstat

Du som har behörighet att arbeta som psykolog i en annan EU-medlemsstat än Sverige, eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, ska skicka en ansökan om legitimation till Socialstyrelsen. Innan legitimation kan utfärdas görs en kontroll mot belastningsregistret. Ansökan är kostnadsfri och handläggningstiden är cirka 3 månader. På Socialstyrelsens hemsida finns information om de dokument som ska bifogas.

Utbildning utanför EU

Du som är utbildad utanför EU, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz ska först skicka en ansökan om prövning av utländsk utbildning till Socialstyrelsen. Därefter ska du skicka in dokumenterade bevis på dina kunskaper i svenska språket.

När du har genomgått dessa steg kan du ansöka om legitimation, vilket kostar 2 300 kronor. Eftersom ansökningsprocessen är uppdelad i flera steg är det inte möjligt att säga hur lång den sammanlagda handläggningstiden är. På Socialstyrelsens hemsida finns information om de dokument som ska bifogas.

Kontaktuppgifter

Organisation
Socialstyrelsen
Telefon
075-2473000
Adress
106 30 STOCKHOLM
E-post
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Webb
www.socialstyrelsen.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Europeiska kommissionen

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Gå till Ditt Europa

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.

Go to Your Europe website

Help and advice for EU nationals

Your Europe is an EU website designed to help you do things in other European countries – avoiding unnecessary inconvenience and unnecessary bureaucracy.

I want to leave feedback

Help us improve!

Let us know what you think by rating the page and answering a few questions.